องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อ


ภาพกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 11 เม.ย. 2552