องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดประจำปี 2551 วันที่ 7 พ.ค. 2551