องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานวันสงกรานต์


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เทษายน 2551 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน