องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน


วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16.40 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานมอบหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ ตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน