องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 23 กันยายน 2563 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน