องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเป็นอย่างดี