องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ อบต.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ อบต.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง วันที่ 5-7 มี.ค. 2551