องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายกุดพิมาน-หนองแหน [ 14 ม.ค. 2564 ]22
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่4 บ้านกระชาว สายกระชาว-บ้านหลุง [ 14 ม.ค. 2564 ]23
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่8 บ้านใหม่แสนสุข สายบ้านใหม่แสนสุข-เขตบ้านใหม่ศรีสุข [ 14 ม.ค. 2564 ]21
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกจะบู หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 พ.ย. 2563 ]22
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายมะขามโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 พ.ย. 2563 ]22
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ค. 2563 ]20
7 ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อ คสล.ส่งน้ำเข้าสระน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2563 ]21
8 ประกาศราคากลางโครงการว่างท่อ คสล.ส่งน้ำเข้าสระน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 มิ.ย. 2563 ]22
9 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายหนองมะขามโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]23
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้าง ถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายหนองมะขามโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16