องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 มี.ค. 2564 ]15
2 รายงานผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]14
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]15
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]13
5 รายงานการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]18
6 รายงานแผนปฏิบัติบัติการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]12
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
8 แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เม.ย. 63 - มิ.ย.63) [ 13 ก.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2