องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เม.ย. 63 - มิ.ย.63) [ 13 ก.ค. 2563 ]46
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มิ.ย.) [ 1 ก.ค. 2563 ]50
3 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]48
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]45
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]45
6 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 63 - มี.ค.63) [ 8 เม.ย. 2563 ]42
7 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]47
8 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - ธ.ค.62) [ 7 ม.ค. 2563 ]47
9 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2561 ]61