องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 


เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2560