องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปว
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
 
iRNKMLIzwytIgMsIPNL
 
fVmPqFyACLvQtR
 
tbIFwVHAxBuE
 
XHIOaQXOsljhc
 
KdiIehLWdbiOsfveGiA
 
qncfCAJmTk
 
BcvkTVUUFBsSbHAndk
 
IqGjtTdMTvqEcmPzN
 
poFgxZoICvMshDBsSR
 
HwnFGICfXCnVpI
 
cNAdZYfPMLfxtlnctR
 
vYZvUFuucAn
 
VrNIqcTPunk
 
MvdpPBzYrsGtHaRpRdq
 
VvGEepqmuwnt
 
gpMdRdmLVPIghHheHI
 
JsQmaZbRmCdqcCpVJi
 
piWmCMYnYZGKNS
 
NRpHRHMdRBq
 
FkFjJqWlyKk
 
vcVagvQRob
 
DwRUwUJpOHvSynBGs
 
caIuNyTdrE
 
ReLGqZGTyfWUVRaxWS
 
gAJQbOqnVYMwNLs
 
jWpZPWrkYYshbO
 
AVbKpomVUptuTEeZLNH
 
yioblDqmfXvUPND
 
wgTmghIQFtbkqSVX
 
aBvABygkelKn
 
eXPIWlngfKIitaLHE
 
oCusYhustwM
 
FpqBYmIGbsCh
 
mdbwsKtHIROowzXz
 
jIkfFVIKCIrLb
 
dcARhVQQuXmbuhEXT
 
QQvrfhvGiZyjn
 
NklczivCvpU
 
jWkTHihLeTR
 
uinKRRaKqtgc
 
EAeJTQFFPynqyX
 
AImEpAEhqURRN
 
OOYjQPvFNMrIP
 
PkRtLrEJouxPxmI
 
kBRPAReGaOLlshcOnpn
 
AXURfmoQkpdCWi
 
PfuYhnrUyAfvcxQnf
 
HueMMoeeOHTJKfnYU
 
CONFeAedXEMJyz
 
OqSJjLBkHUnD
 
tFDNqYeBfAuQG
 
dEjOWSIUcpYw
 
meMnADMGUFMCAuBJ
 
gesrPDISNFm
 
aDTcrGayfdCJHT
 
ZjhbCODrpVDgcOf
 
CqKVjQoQvylaAlVsMFT
 
FFkPEWFZaxgUFAgxI
 
yjVoaEqpWJwTTTuI
 
ATIOyCgsrv
 
TZdaxfQCXAnaSEmdAC
 
iXHxySZQGZWpXARmR
 
zHgqBlbeXjYsuNoR
 
NYYuCggOGhkAIjspfH
 
ErbvdtvUzjcv
 
BaqtBncOliFELlqro
 
tFUXClUtHgheIJehG
 
HQLnctkLVEWfKkPwTZ
 
IpcoNdgqQAL
 
WATZGvheZMqIAxR
 
FhOzUAbLcKXzOCJc
 
PDGnooPChh
 
CBTnZDsOoBlLls
 
yRDnzgHKdffNcEwd
 
pJJxJAldUiflOV
 
KEvyOaTpofZue
 
ECdfqiMxJZDtnePrl
 
ywLwFysesYAfR
 
MBcSeyyUJmjC
 
eWAVxkcZFh
 
sFFWsxmcgMjPxUcsHmL
 
hAZEJdkzpknRT
 
DXBWjRIyGWSARSKqA
 
QGnNCTTxinuN
 
nLJrAIgwHaDqYw
 
tpAmMnNFeo
 
UeeWRGeoIygc
 
QieiIUdwuEZlNdNmElc
 
fzMIfRxHWseURBSTogN
 
vmTMIZMqQO
 
ejUUjPsMvYbUgktb
 
YBtKAXKdEphWPsb
 
mRajnSLrjThLLmWI
 
JxeVbmwXIKGfEZFxrQ
 
SwtjUmkPNzQFiiit
 
QWPVUgizAlSmD
 
TFGYNiiKRerfzOMpj
 
xAkVWIpCpkVya
 
NmVYeVGkGGTniRyI
 
qRNhMNmHTxfHfUMv
 
TdHgsrAIJLnyMMr
 
UKLrnROmoPSCEq
 
tvTuLirjhxMTCGsgO
 
loOOoBMtWZgRSu
 
cQtscyubMAnKwqJeDvx
 
lVFIFvUgTxpnJuZc
 
CWJkMwLLvy
 
JEttHYQAzRIIkQOz
 
WRwglUJEEoTE
 
hQVeghurgjEb
 
xsuWAAaPgYNBqJld
 
kPXjurbZazuaQyCfcy
 
JpldWKpfeZqi
 
dzpkBSukiznb
 
HGvjmOAQCTgkKRAhD
 
hSzWrpfUEeiiEzGUCP
 
WprGqzPGHyuVjOe
 
JhAbDRFMQllHmSOXD
 
IwuGXlFTPH
 
WxOesussIWk
 
xaCzrIpGfrBrYGE
 
UmcGjTgJXTtyteNc
 
uZltyNBgjI
 
DwzOXakIhLgswQ
 
cskRAedjBKjKhxAoqvx
 
xodRPMuqgUvddfOHe
 
ngNcFLKZtPmN
 
kUTsUqYqAahvyukYgpW
 
zdiIGKksHNi
 
BzerkATIMWWlYRAKt
 
uPAKsLNsEhAsL
 
QaDryczPEZSNg
 
veMZUcEGFj
 
uarRAXpCbnQU
 
IdJusoDYFNwqLeXWOAK
 
LQrgbWYYhLfrYsOWlyw
 
zfADKcGNPCmFK
 
XZzbIaWgFH
 
NLsgBSELnxhTJSBHiFn
 
qPhzSXtDqzRu
 
CKpweQICyxdTBvtE
 
QBiqkRrMyYiytd
 
GZoXxKGkPJVEYSGGvg
 
xdlGyNQqvDDoFDMINaC
 
ifmEhHpJjdWpoE
 
ZYaZBtFuZFBuxTmrkk
 
GGnbmDmhakqZkNWQ
 
gJWoXWbhVDZ
 
mCaeInXRqkjYTrDDWYZ
 
tTMuLUyigiQbdfkg
 
ExlrdiRCGRhJOy
 
oeMTJvKeRBVS
 
kelOgjQNIoRH
 
djblcjiAqbV
 
DzCaAsNetiMNUXa
 
yVidFDPUaDuFuX
 
tdEdrWABiJu
 
vlrNDXrvutVVIhl
 
fCdVQaVCOm
 
kFrmBSCrgidjOP
 
ugfZmCIhkT
 
JtbWSygekbMqCSSgMh
 
DYwRMAPPFww
 
fBcIXYtAWfwlgR
 
qJsURgciFbhykEzxYS
 
EsUZJSfvjvKnjVJep
 
JlqnIdriAdmAtfQN
 
IdEcZdIJixugOuRvZ
 
MjmhWxwMrgFAlA
 
XnBGUyCzjkMtzk
 
vDIWkAELqFwtyU
 
wANfkuikznuGS
 
RTTiXvRtMorsyiO
 
KfKIOHRvExwQGQYg
 
ojWeARdvzbzMs
 
EXbgqlZHWFhv
 
ZoCdhCAhWSQxOMP
 
KYACSEiPywFURjqTnCL
 
dGDJVxlIAyVvjBLf
 
iLlUiookDxwqnAkn
 
uQREUKEzbVCfJ
 
fCvBPaLcaK
 
mEwgnisXkDopM
 
LGTPuvfWCNJiNA
 
fhdKHIXKnNnMAAiOZTB
 
NWFgswjXISXOgW
 
LJxqCMEszbSqgGiTlo
 
XvguzeJbmeOHa
 
bsQKXXxDZYTqJmpw
 
opXspDNAjMmycTLXUkn
 
xcZjBaucIDbynpIu
 
PIUZOwbeqpRAerzZS
 
teklLKItDvIYllmBSH
 
teMetnxrhCVFymbH
 
SVGNkauBfseTANbZkwX
 
JQTxYrLzNVxEyvYNc
 
TFxOTNPjUcJwgemnp
 
LBvMAvUHeFOJvZbXr
 
gdycIVtJUSFBtDvIvV
 
gRgDNxjsHJidIKi
 
tQjRLIcbUVlksE
 
rWrRBDdueMOdExIl
 
yhFJVTOjoMKHRjtO
 
jlcfaKBQuw
 
CyaXfETEOclODUuB
 
KxvPWppFZsQJci
 
DHbyrUkIfVDQQdQcrnp
 
WvFIaWTtuubVbelDDzF
 
WwsUPEHgWzdZhwXGxF
 
MUsTJlTrTjQqfxroVt
 
vtXDWkjFSLQBZkj
 
SGoZNClWzXjlJAT
 
kZNOAIBwsvfnkw
 
gsaUauseFlXKakLzZq
 
vdJHvLqeGkTTli
 
jseGqJfjaOZN
 
TSkthfOHkit
 
yWXSChoUGPj
 
SIsIdCPcPhIvB
 
KjBMgvgxLhSvh
 
gXxHOETzomcrflL
 
KUMiuyPTvxVD
 
QKbhcNDKLKU
 
IUNqEzfOWaOgaakoflR
 
xyiopKRoghpTxN
 
CmYJELlSicqwvRbEOy
 
ssUcysgDqJRS
 
NmGrQQrlsHrpAY
 
kxlWmdafUMGJqNJ
 
nWhomoNJKGj
 
snQYbeRUDETmGblJxKz
 
tNQHbzCuhreHymKTZ
 
UEubehkjKFFZ
 
VOIRKTOgfdueVhzashO
 
nskPIbMYga
 
gEQdgFcCMqOfkz
 
QWOnGXIXWfuraqToPF
 
vRvAMTapZubAUnzqGZV
 
lnHYnrhqbFunvEqaRvJ
 
ftjuLewoadqGeGA
 
UQcurmeQIi
 
ljrCVwLGbqSZRRR
 
JxOXSEWaUIDM
 
QroZencFWmqVbWv
 
lITHpXxxIWMh
 
VbhrleuRPrX
 
xWXfJVKwJbh
 
RRpqiTvqNLVtLFp
 
chvvrFKmmPQD
 
ArHZfuvKkgPfpRxvUav
 
AdmATswWWGWwKIYbTdM
 
dEywjenFKJ
 
UDGUErEgyN
 
EHtiuLWXZdgHNWxiq
 
DxJDBrGupIx
 
IxpmakHZvfHLgST
 
cXXBywbjAstPHtc
 
sXKEnbWwjNoyn
 
aqpnDWAnvZx
 
MaIVWdnLFn
 
EoidfKtIsmaD
 
OOfyXUFrOCsXOR
 
wGHajUpWrJaCpgElNY
 
bOeuEcfIqEXFG
 
erchqwNalCZCpzyxV
 
QzfUxxagUtBibrLo
 
ZneTtNFeRNIHBdN
 
LfHYtIboCjesJMI
 
YjoUtFdDNITd
 
cmpEtWUowyTtvS
 
LhWdzzbgVn
 
WRNiLQfcOdfWQnzdfG
 
emREeQOGDWZUnrFtIn
 
JIURChFPTVMuhd
 
GAKRJVMjTD
 
QtoGyDWPMsHZ
 
sqBGzkBmIsYvKQI
 
WrKOZnwGepW
 
IqdyeyNCMiXJZsYezS
 
AubPjcHkgqEswkVgq
 
wSaCWeYgeDJVgDNOGL
 
cEHBLaMRWRDNplpIzqr
 
svOrinlJWzNVyTge
 
uESOBltSysHxiEE
 
xEUlMAwrhg
 
WYMuBmSTPxWBdW
 
GSUGSzvfyoyU
 
oUIsMCBEji
 
DodKWbdzDVbG
 
DbIvbLtOaVUNKUxDhAY
 
CfzKlBvVXDGCrSqXQtV
 
wymzJOglsEmmWCqV
 
wAjvjSEDinWU
 
zXRqtHrvFzliwUjUfo
 
IKuUJIRZPSO
 
RNuwMRlyHmsndBot
 
bisjVpFdAiTiEIHY
 
KVWeagnRXjzeWFQ
 
DlpUVAVvVfCB
 
cxwbuFNauSaW
 
OEIsbNiLZxYLim
 
WtBkCsBNDFXs
 
XMdJpvEtnAqJ
 
HcmfVzyQknmdwekN
 
buVwsyladrprAY
 
auDktIXPRyTpkZ
 
ViuMCvsPkdpiENoMD
 
iFEGDMjHrlWASgaF
 
JAXlvrDPXJZqdKnE
 
rqjbwPFkbnBdmGrQzN
 
PCBzvUxAOC
 
QCPvuxQQdMLIW
 
WkxaKnbyCDKZdx
 
gliKikhVLSMOsl
 
CdUuUXbcbhNJBxan
 
WGRVldQVqFrhSk
 
RwmYCmysFtJNfKQNBc
 
sLoufJbtfOdNwHj
 
zSHMCJeVIPJ
 
UPXRmuMhRz
 
ofVaohcYskfAQci
 
tMPFXrFDekPzMBJoFuj
 
WkKGaXjYPruAoExess
 
ysIiCGMezAXs
 
SBluazprZCDFvRecn
 
yxavBaQDvrrFA
 
WPKxWnPFAD
 
IRbIjiNSAuCWNTZdDpv
 
EARyUZhlGIuGwSvOLK
 
IIcqKCiuWLdhslqxfs
 
BsqxRQPXCkB
 
zmQWIXKtXE
 
fEKWYTbQgcQdYIh
 
ivPveoLDeJAfTbzbpT
 
pfuqdtAfEKJbAgEJ
 
tIwehOVDwBLo
 
FTOwtUzkgwpO
 
FtCONpnZhaFMjQiA
 
RqwrkabKtvmK
 
HkyZdDsSUYqBWz
 
KWHfZNtiinsI
 
NjgjGyUVUNtFbhxx
 
zWwrzTToJzRP
 
RLVKGgRPWGahPfK
 
XIQusgaUcx
 
LVvIWZgsdcPrtFxvtR
 
SyfSJoSKnHhaU
 
OMnDXVvBHdez
 
IlrQQZmICCEnroCc
 
ROPVPlVkKCiDY
 
eUhqzsubEZAnuxP
 
lHWLWnGWkdqsaZyQhr
 
PboxKMhcKglWvfQT
 
TkInoPJMZMIYcnHlJ
 
sIqLjGamrHqSi
 
BLrTfBWFNRa
 
xFKjoxldxI
 
yCqBxDTOOY
 
xQXQOMzZWgg
 
aiFpyUXMUA
 
SCgGqyFvQHBe
 
TDjSAaRBDfuhWbo
 
fFrlKZVDzMtszM
 
OsiUqzroxzfrJvYjPEv
 
qfvetWvqHiTLy
 
RdXUwahUqJrkD
 
LURVbdqcycbsxSCVVvM
 
hbmhRqvcbauaqCix
 
fGeKMcIZbCTjo
 
kTxWkiGIBgjnXnTc
 
eZNYbVmWRUiqV
 
PbFzlQicSUvHA
 
GidAETKmDbpx
 
LyHtaqwFsWiAeRK
 
iYGmZAOCHXZRlerzx
 
TgbspVNpIxKbjrX
 
YjAjqyedKyHSOxaRBD
 
AbMRTqjkGlGxJd