องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ท่านคณะผู้นำ ชาวบ้านสำนักพิมาน ทุกท่าน ที่ช่วยเร่งระบายน้ำ


ขอขอบพระคุณ นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ (นายก อบต.กุดพิมาน) ท่านคณะผู้นำ ชาวบ้านสำนักพิมาน ทุกท่าน ที่ช่วยเร่งระบายน้ำ