องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 19 ส.ค. 2565 ]36
2 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7/2565) [ 15 ส.ค. 2565 ]29
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]58
4 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]68
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 12 [ 21 มิ.ย. 2565 ]66
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 5 [ 21 มิ.ย. 2565 ]49
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 9 [ 21 มิ.ย. 2565 ]48
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 15 [ 21 มิ.ย. 2565 ]49
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 8 [ 21 มิ.ย. 2565 ]45
10 ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 17 มิ.ย. 2565 ]53
11 ประกาศ อบต.กุดพิมาน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 23 พ.ค. 2565 ]71
12 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 17 พ.ค. 2565 ]83
13 ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]99
14 ประกาศมาตรการลดการใชัพลังงานของ อบต.กุดพิมาน ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]69
15 ขอเชิญประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมบริการทางกาแพทย์และรับแจกแว่นสายตา [ 9 พ.ค. 2565 ]75
16 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]94
17 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]101
18 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่่วยงาน [ 24 มี.ค. 2565 ]102
19 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดพิมาน [ 24 มี.ค. 2565 ]95
20 เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]157
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9