องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในแหล่งเก็บน้ำต่างๆในเขตพื้นที่ และตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน


วันที่ 24 กันยายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน ลงพื้นที่ ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในแหล่งเก็บน้ำต่างๆในเขตพื้นที่ และตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน