องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ


วันที่ 3 ต.ค. 2563 อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ อำเภอด่านขุนทด และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระน้ำวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน และมีนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ สจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. นักเรียน และ ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน