องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการต่างๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563


วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร จัดประชุม ผอ. กอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563