องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่


ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่