องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการถนนลาดยางสายบ้าน กุดพิมาน - สำนักพิมาน


ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน คณะผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการถนนลาดยางสายบ้าน กุดพิมาน - สำนักพิมาน เพื่อ อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ให้กับประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน