องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการมหัศจรรย์ 100 วันแรกแห่งชีวิตประจำปี 2565


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพิมาน จัดโครงการมหัศจรรย์ 100 วันแรกแห่งชีวิตประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านอาหาร และโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

2022-07-28
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-23
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12
2022-07-12