องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ Kick Off โครงการปลาเผาสะเดาหวาน


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดพิมาน และบริษัทเฮอร์เบิล ฮับ คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทยจำกัด จัดโครงการ Kick Off โครงการปลาเผาสะเดาหวาน ณ บริเวณบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการสินค้าภาคการเกษตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โอนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28