องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการ Kick Off โครงการปลาเผาสะเดาหวาน


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดพิมาน และบริษัทเฮอร์เบิล ฮับ คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทยจำกัด จัดโครงการ Kick Off โครงการปลาเผาสะเดาหวาน ณ บริเวณบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการสินค้าภาคการเกษตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โอนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2022-11-08
2022-11-03
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12