องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

2023-01-30
2023-01-29
2023-01-27
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-26
2022-12-23