องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายให้รองนายก ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

2023-01-30
2023-01-29
2023-01-27
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-26
2022-12-23