องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายให้รองนายก ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-07-28
2022-07-25