องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก ในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เด็ก ในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านไร่ เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้าน สาธารณภัยทั่วไป ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัย สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ, การใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือการฝึกป้องกันการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น, ฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือ ,วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี ,ฝึกวิธีการดับไฟจากถังแก๊สหุงต้ม กรณีก๊าซรั่วและไฟที่เกิดจากน้ำมัน ,ขั้นตอนการหนีไฟ จำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้และอพยพคนมายังจุดรวมพลไปยังช่องทางต่าง ๆ

2023-01-30
2023-01-29
2023-01-27
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-26
2022-12-23