องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565  ณ บึงถนนหักใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีขอขมาพระแม่คงคา การประกวดนางนพมาศ และการแสดงบนเวทีของนักเรียนในพื้นที่

2022-11-08
2022-11-03
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12