องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ในการเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และเตรียมความพร้อม การ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คูณ ทอง คัพท์ ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2566

2024-07-17
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25