องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พัฒนาอย่างต่องเนื่อง มอบหมายกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน

2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22