องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-6604582

นายเอน พวงขุนทด นายประมง   โพยขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1567847 โทร.061-0825388

นายดวง รักอยู่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1731459