องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
แห่ง ( ขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง )
  โรงเรียนอาชีวศึกษา
-
แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
15
แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด/สำนักสงฆ์
12
แห่ง
 
สาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
1
แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ตู้ยามตำรวจประจำวัดบ้านไร่
1
แห่ง
  อปพร. อบต.กุดพิมานประจำหมู่บ้าน
198
คน