องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]62
2 รายงานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ครั้งที่ 1/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]375
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]331
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]316
5 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 27 ก.พ. 2560 ]340
6 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ นายกนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ [ 10 ม.ค. 2557 ]331
7 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่๑/๒๕๕๖ นายกนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ [ 13 ธ.ค. 2556 ]337
8 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [ 29 พ.ย. 2556 ]307
9 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [ 10 ต.ค. 2556 ]305
10 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 30 เม.ย. 2556 ]365
11 รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2556 [ 30 เม.ย. 2556 ]328
12 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [ 30 เม.ย. 2556 ]351
13 รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2556 [ 28 มี.ค. 2556 ]321
14 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 25 มี.ค. 2556 ]310
15 ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 28 ก.พ. 2556 ]349
16 รายงานประชุมพนักงานส่วนตำบล (ส่วนสำนักงานปลัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 24 ม.ค. 2556 ]313
17 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานประจำเดือน กันยายน 55 [ 12 พ.ย. 2555 ]328
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๕ ตรวจรับรองมาตรฐาน [ 8 มิ.ย. 2555 ]361
19 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕ [ 8 มิ.ย. 2555 ]311
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ [ 8 มิ.ย. 2555 ]349
 
หน้า 1|2