องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ครั้งที่ 1/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]14
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]4
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]4
4 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 27 ก.พ. 2560 ]6
5 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ นายกนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ [ 10 ม.ค. 2557 ]7
6 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่๑/๒๕๕๖ นายกนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ [ 13 ธ.ค. 2556 ]8
7 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [ 29 พ.ย. 2556 ]6
8 รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [ 10 ต.ค. 2556 ]7
9 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 30 เม.ย. 2556 ]8
10 รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2556 [ 30 เม.ย. 2556 ]8
 
หน้า 1|2|3