องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำภีร์เบี้ยยังชีพ [ 10 ม.ค. 2566 ]17
2 คัมภีร์นักวินัยมือาชีพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
3 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ต.ค. 2565 ]16
4 แนวทางการขอมีบัตรข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2565 ]18
5 คู่มือตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]16
6 คู่มือปฏิบัติงาน อปท. [ 3 ต.ค. 2565 ]15
7 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2565 ]15
8 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
9 คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ 16 ก.พ. 2561 ]350
10 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]310
11 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]312
12 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]322
13 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]321