องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 มิ.ย. 2565 ]41
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]73
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน และพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จากรกระบบ e-planNACC [ 11 เม.ย. 2565 ]47
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]72
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]78
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]48
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]83
8 แผนผังแสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]81
9 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]224
10 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]208
11 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ก.ย. 2563 ]214
12 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. [ 31 ก.ค. 2563 ]81
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 มิ.ย. 2562 ]235
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 2562-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]193
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 [ 27 มี.ค. 2560 ]206