องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 [ 23 ต.ค. 2566 ]13
2 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]47
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]47
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]85
5 ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]78
6 เชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 มิ.ย. 2565 ]151
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]191
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน และพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จากรกระบบ e-planNACC [ 11 เม.ย. 2565 ]121
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]160
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]161
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]122
12 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]166
13 แผนผังแสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]162
14 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]348
15 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]300
16 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ก.ย. 2563 ]326
17 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. [ 31 ก.ค. 2563 ]160
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 มิ.ย. 2562 ]375
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 2562-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]307
20 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 [ 27 มี.ค. 2560 ]318