องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่่อง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]151
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่่อง ตลาด พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]130
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2565 ]184
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]319
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]385