องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ระเบียบงานสารบรรณ/แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ การจัดซือ จ้างตามแบบ ว 119 [ 3 พ.ย. 2565 ]1098
2 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 2 พ.ศ.2548 [ 5 ม.ค. 2565 ]232
3 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 4 พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]193
4 ระเบียบงานสารบรรณ2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]212
5 หนังสือว่าด้วยการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย [ 2 ก.พ. 2564 ]291
6 คำอธิบายเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 2 ก.พ. 2564 ]311
7 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]277
8 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]263
9 แบบหนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]257
10 หนังสือภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]320
11 คำสั่ง [ 2 ก.พ. 2564 ]284