องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ระเบียบงานสารบรรณ/แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 2 พ.ศ.2548 [ 5 ม.ค. 2565 ]127
2 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 4 พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]110
3 ระเบียบงานสารบรรณ2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]113
4 หนังสือว่าด้วยการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย [ 2 ก.พ. 2564 ]193
5 คำอธิบายเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 2 ก.พ. 2564 ]193
6 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]185
7 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]172
8 แบบหนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]166
9 หนังสือภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]199
10 คำสั่ง [ 2 ก.พ. 2564 ]195