องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 25 ก.พ. 2565 ]158
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]159
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]169
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]281
5 คำสั่งคณะทำงาน [ 2 พ.ย. 2563 ]331
6 หน้าที่ [ 2 พ.ย. 2563 ]267
7 รายงานการประชุม [ 2 พ.ย. 2563 ]321