องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]75
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]77
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]62
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]184
5 รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]64
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]186
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]43
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]44
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]183
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]186
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]174
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]183
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]205
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]193
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]191
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]190
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]190
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]191