องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]0
2 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]43
3 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]124
4 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]124
5 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]105
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]241
7 รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]128
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]239
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]89
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]91
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]239
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]236
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]222
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]231
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]260
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]246
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]242
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]243
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]244
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]245