องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]54
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]28
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]41
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]20
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]24
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]26
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]42
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]42
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]54
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]66
11 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]106
12 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]183
13 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]181
14 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]157
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]298
16 รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]203
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]306
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]143
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]148
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]308
 
หน้า 1|2