องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]82
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
3 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]155
4 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]154
5 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]143