องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]253
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 9 ธ.ค. 2562 ]253
3 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ธ.ค. 2562 ]257
4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 9 ธ.ค. 2562 ]249
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ต.ค. 2561 ]255
6 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่งปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]252
7 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]262
8 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]235
9 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2561 ]232
10 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]256
11 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา [ 1 ต.ค. 2561 ]247
12 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร [ 1 ต.ค. 2561 ]257
13 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มิ.ย. 2560 ]253
14 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ 1 ม.ค. 2559 ]235
15 กรอบอัตรากำลัง ปี 2553/แผน 52 - 54 (ฉบับที่ 2) [ 9 พ.ย. 2553 ]260
16 กรอบอัตรากำลัง ปี 2553/2. แผน 52 - 54 (ฉบับที่1) [ 9 พ.ย. 2553 ]251
17 กรอบอัตรากำลัง ปี 2553/ แผน 52-54 [ 9 พ.ย. 2553 ]248