องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
LPAแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]89
2 คำส่ง อบต.กุดพิมาน เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]88
3 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 (ด้านที่ 1) [ 8 เม.ย. 2565 ]163
4 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 (ด้านที่ 2) [ 8 เม.ย. 2565 ]108
5 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 (ด้านที่ 3) [ 8 เม.ย. 2565 ]107
6 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 (ด้านที่ 4) [ 8 เม.ย. 2565 ]104
7 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 (ด้านที่ 5) [ 8 เม.ย. 2565 ]107