องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรืองจริยธรรม [ 30 ม.ค. 2566 ]23
2 รายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ม.ค. 2566 ]27
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 9 ม.ค. 2566 ]15
4 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 5 ม.ค. 2566 ]11
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]32
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อบต. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]28
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]32