องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 8 ม.ค. 2567 ]10
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]8
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา [ 8 ม.ค. 2567 ]10
4 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรืองจริยธรรม [ 30 ม.ค. 2566 ]44
5 รายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ม.ค. 2566 ]54
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 9 ม.ค. 2566 ]46
7 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 5 ม.ค. 2566 ]42
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]61
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อบต. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]58
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]55