ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) [ 13 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................