องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565     เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน