องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี


ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน