องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประุจำปี 2566 และประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน