องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน