องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน