องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบ้านไร่ทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญประชาชนบ้านไร่ทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบ้านไร่ทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน