องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน