องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้กำหนดวันนัดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน