องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีนางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้”  ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    เอกสารประกอบ

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน