องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้อง (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567

    รายละเอียดข่าว

วันพฤสหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้อง (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน